NÁJEMNÍ BYTOVÝ DŮM - 14 B.J.

NÁJEMNÍ BYTOVÝ DŮM - 14 B.J.

Realizace:02/2016 - 10/2016
Investor:Obec Snežnica
Rozsah díla:Generální dodávka stavby