Informácie o spoločnosti

Spoločnosti HAMPR a.s. a HAMPR SK s.r.o. sú mladé, zato dynamicky sa rozvíjajúcej stavebnej spoločnosti, riadené jedným manažmentom, ktoré pôsobia na stavebnom trhu Českej a slovenské republiky od roku 2008. Za túto pomerne krátku dobu sme však zrealizovali viacero významných projektov k plnej spokojnosti našich zákazníkov.

Obchodné aktivity oboch spoločností sú orientované na generálne dodávky v oblasti pozemného, dopravného, vodohospodárskeho staviteľstva a developmentu. Našim zákazníkom sme schopní poskytnúť a zabezpečiť komplexné portfólio služieb spojené s premenou ich vízií v skutočnosť, a to s maximálnym využitím potenciálu a nadobudnutých skúseností v oblasti stavebníctva. Za týmto účelom sa tiež snažíme o neustále skvalitňovanie jednotlivých projektových tímov a obchodného zázemia spoločnosti.

V rámci poistenia pri realizácii stavebných zákaziek využívame služby spoločnosti MSIG Insurance Europe AG a Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, vďaka ktorým sme schopní garantovať a zabezpečiť poistenie podľa individuálnych potrieb zákazníka.


Listiny a oznámenie