HAMPR a.s.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2815

IČ:      618 59 362
DIČ:   CZ61859362

V zastoupení: Petr Kajfosz jako statutární ředitel, Ing. Roman Hladonik jako předseda správní rady,
                      Ing. Marian Martynek jako člen správní rady, Ing. Petr Zoubek jako člen správní rady

Sídlo společnosti: Vendryně 966, 739 94 Vendryně

Doručovací adresa daňových dokladů a písemností: HAMPR a.s., Závodní 815, 739 61 Třinec

Kontaktní telefon: +420 724 439 350
Kontaktní E-mail: hampr@hampr.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. (číslo účtu v CZK, číslo účtu v EUR)                                                 Fio banka, a.s.                                     (číslo účtu v CZK, číslo účtu v EUR)

 

HAMPR SK s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, vedeným Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka 23154/T

IČO:                                 618 59 362
DIČ:                                 2022723758
IČ DPH:                           SK2022723758
IČ DPH pre stavby v ČR: CZ682939492

V zastúpení: Ing. Roman Hladonik ako konateľ, Ing. Marian Martynek ako konateľ

Sídlo spoločnosti: Lúčky 2582/5-8, 909 01 Skalica

Doručovacia adresa daňových dokladov a písomností: HAMPR SK s.r.o., Závodní 815, 739 61 Třinec, ČR

Kontaktný telefon: +421 919 166 617
Kontaktný E-mail: hampr@hampr.sk

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. (číslo účtu v EUR, číslo účtu v CZK)
                              Tatra banka, a.s.                                  (číslo účtu v EUR, číslo účtu v CZK)
                              Slovenská sporiteľňa, a.s.                    (číslo účtu v EUR)