HAVÁRIE KRYTÉHO BAZÉNU

HAVÁRIE KRYTÉHO BAZÉNU

Realizace:02/2021 - 03/2021
Investor:Moravskoslezské sanatorium, p.o.
Rozsah díla:Generální dodávka stavby