REKONTSTRUKCE RESTAURACE MCDONALD'S

REKONTSTRUKCE RESTAURACE MCDONALD'S

Realizace:07/2020
Investor:Mcdonald's Slovakia spol. s.r.o.
Rozsah díla:Generální dodávka stavby